Hiển thị tất cả 5 kết quả

Công ty TNHH Favigas chuyên cung cấp các loại khí đặc biệt như: Helium (He), Hydrogen (H2), Amonia (NH3), Propane (C3H8), Carbon Monoxide (CO), Nitrous Oxide (N2O), Sulphur Hexaflouride (SF6), Ethylene Oxide (C2H40), Propylene (C3H6), Sulphur Oxide (SO2).