NHIỆM VỤ
Công ty TNHH Favigas cung cấp toàn diện các giải pháp Khí & Khí hoá lỏng với phương châm “An Toàn – Chất Lượng – Hiệu Quả”.

TẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp các giải pháp Khí & Khí hoá lỏng hàng đầu Việt Nam.